บทที่ 3 Symmetry Operation and Space Groups ในผลึกใด ๆ มีสมมาตรแบบต่าง ๆ เช่น 1, 2, 3, 4, 6 ทบ เรียกชื่อสมมาตรที่มีว่าเป็นองค์สมมาตร (Symmetry element) องค์สมมาตรแบ่งเป็น
อ่านต่อรอหน่อยนะ...