นโยบาย วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ(พ.ศ.2545-2549)
รายละเอียด โหลดได้ที่นี่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ http--www.nstda.or.th