คำศัพท์ ฟิสิกส์ ที่ มีการใช้คน บ่อย ใน search engin เช่น
นักวิทยาศาสตร์ไทย ,
วัสดุศาสตร์ ,
ประวัตินักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไทย ,
วัสดุศาสตร์ ,
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ,
ฟิสิกส์ราชมงคล ,
ตารางธาตุ ,
สิ่งประดิษฐ์
เครื่องยนต์
ภูเขาไฟ ,
สนามไฟฟ้า ,
เวกเตอร์ ,
ไฟฟ้าสถิต ,
สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ,
ของไหล ,
ไมโครมิเตอร์ ,
แรง ,
การทดลองเสมือนจริง ,
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ,
วิวัฒนาการการสื่อสาร ,
ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต ,
กล้องจุลทรรศน์ ,
แม่เหล็ก ,
เครื่องจักรไอน้ำ ,
แรงลอยตัว ,
แรงไฟฟ้า ,
หม้อแปลง ,
ไฟฟ้ากระแสตรง ,
วงจรไฟฟ้า ,
ธาตุ ,
ลำโพง ,
กล้องโทรทัศน์ ,
ฟิสิกส์ ,
เวอร์เนียร์ ,
ปีทาโกรัส ,
นิวเคลียร์ ,
โครงสร้างอะตอม ,
คลื่นเสียง ,
ไฟฟ้ากระแสสลับ ,
ทรานซิสเตอร์ ,
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ,
ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ,
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ,
แม่เหล็กไฟฟ้า ,
ปริมาณเวกเตอร์ ,
การผลิตเหล็ก ,
แบบฝึกหัด ,
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ,
พลังงานฟอสซิล ,
สนามของแรง ,
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ,
การวัด ,
หุ่นยนต์ ,
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ,
โมดูลัสของยัง ,
บันไดเลื่อน ,
หน่วยการวัด ,
แบบทดสอบพลังงาน ,
ลูกตุ้มนาฬิกา ,
เครื่องค้นหาโลหะ ,
เลเซอร์ไดโอดรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์


รางวัล สาขาฟิสิกส์
 
ปีผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
1901 เรินท์เก็น   W.Rontgenเยอรมัน ค้นพบรังสีเอ็กซ์เรย์
1902 ลอเรนทซ์   H.A.Lorentzดัทช์ วิจัยทฤษฎีว่าด้วยอิเล็กตรอน
  ซีมัน     P.Zeemanดัทช์ ค้นพบการแตกแยกของแสงสเปกตรัมในสนาม
     แม่เหล็ก
1903 แบ็ดเคอเรล  A.H.Becquerelฝรั่งเศส ค้นพบภาวะกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ
  ปิแอร์ คูรี  P.Curie  ร่วมกันฝรั่งเศส ค้นพบเรเดียมและโปโลเนียม (radium & polonium)
  มาเรีย  คูรี  M.Curieฝรั่งเศส  
1904 เรย์ลีจ์  L.Rayleighอังกฤษ วิเคราะห์ความหนาแน่นของแก๊สและค้นพบก๊าซ
     อาร์กอน  (Argon)
1905 เลนนาร์ด  P.Lenardเยอรมัน วิจัยกัมมันตรังสีของขั้วลบ
1907 ไมเคิลสัน  A.A.Michelsonอเมริรัน วิจัยสเปคโตรมิเตอร์ (spectrometer) และวิชา
     ชั่งตวงวัด
1908 ลิปป์มันน์  G.Lippmanฝรั่งเศส การผลิตจำลองรูปถ่ายธรรมชาติ
1909 มาร์โคนี   G.Marconi  ร่วมกับอิตาลี มีผลงานในด้านวิทยุโทรเลขและเทคนิคการสื่อสาร
  บราวน์   K.Braunเยอรมัน  
1910 วาน เดอร์ วาลส์  J.van der Waalsดัทช์ วิจัยสมการของวัฎภาคหรือเฟส (equation of phase)
     ของแก๊สและของเหลว
1911 เวียน  W.Wienเยอรมัน ค้นพบกฎแห่งกัมมันตภาพความร้อน
1912 ดาเลน  N.G.Dalenสวีเดน ประดิษฐ์วาล์วโซลาร์สำหรับใช้กับประภาคารชายฝั่ง
     และทุ่น  แก้ปัญหากลอุปกรณ์ให้เป็นแบบอัตโนมัติ
1913 ออนเนส  H.K.Onnesดัทช์ วิจัยสมบัติพิเศษแห่งสภาพอุณหภูมิของสารและ
     แนะนำวิธีการทำฮีเลียมเหลว (liquid helium)
1914 เลาเออ  Max von Laueเยอรมัน ค้นพบดิฟแฟรคชั่น (diffraction) ของรังสี X ในผลึก
1915 บรากก์  W.h.Bragg ร่วมกับอังกฤษ วิจัยโครงสร้างผลึกด้วยรังสี  X
  บรากก์  W.L.Bragg   
1916 ไม่ได้มอบรางวัล   
1917 บาร์คลา  C.Barklaอังกฤษ ค้นพบกัมมันตรังสี  X  อันเป็นสัญลักษณ์ของ
     ธาตุประกอบ
1918 พลังค์  M.Planckเยอรมัน สร้างทฤษฎีควอนตัม และค้นพบปฏิกิริยาของ
     ควอนตัม (quantum)
      
      
ปี ผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
  สต๊าร์ค  J.Starkเยอรมัน วิจัยผลสะท้อนของกัมมันตภาพรังสีอะตอม ตามหลัก
     ทฤษฎีประสิทธิภาพดอปเปลอร์ (Doppler effect) ใน
     วิถึการเคลื่อนไหวและการแตกแยกในเส้นสเปรกตรัม
     ของสนามไฟฟ้า
1920 อีจูม C.Guillaumeสวิส ค้นพบความผิดปกติวินัยของโลหะเจือ (alloy)
     นิเกิล-เหล็ก
1921 ไอน์สไตน์  A.Einsteinสวิส วิจัยสมมติฐานของโฟตอน (photon) และ
     ประสิทธิภาพของไฟฟ้าด้วยพลังแสง (photoclectric
     effect)
1922 บอร์  N.Bohrเดนมาร์ก วิจัยโครงสร้างอะตอมและสเปกตรัมของรังสีปรมาณู
     (รังสีอะตอม)
1923 มิลลิแกน  R.Millikanอเมริกัน วิจัยประจุไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพของ
     ไฟฟ้าด้วยพลังแสง
1924 สิกบาห์น  K.Siegbahnสวีเดน วิจัยวิชาสเปกตรัมทางรังสี  X
1925 ฟรังค์  J.Franck  ร่วมกับเยอรมัน ค้นพบกฎการถ่ายโอนพลังงานในขณะที่อิเล็กตรอน
  เฮิร์ตซ    G.Hertzเยอรมัน ชนกับอะตอม
1926 เปแร็ง  J.B.Perrinฝรั่งเศส วิจัยโครงสร้างที่ไม่เชื่อมต่อกันของวัตถุและค้นพบ
     ความสมดุลของการตกตะกอน
1927 คอมป์ตัน  A.H.Comptonอเมริกัน ค้นพบว่าภายหลังฉายกัมมันตรังสี X แล้ว ในขณะ
     เดียวกันจะปรากฏคลื่นที่มีความยาวของคลื่นทวี
     มากขึ้น
  วิลสัน  C.Wilsonอังกฤษ ประดิษฐ์ห้องหมอก (cllond chamber) ที่สามารถ
     มองเห็นทางเดินของอนุภาพอิเล็กตรอน
1928 ริชาร์ดสัน  O.Richardsonอังกฤษ ค้นพบกฎแห่งความสัมพันธ์ระหว่างการฉาย
     อิเล็กตรอนกับอุณหภูมิที่เกี่ยวพันกัน
1929 บร็อกลี  L.de Broglieฝรั่งเศส เสนอสมมติฐานว่าอิเล็กตรอนมีคลื่นด้วย โดยตั้งเป็น
     ข้อคิดว่าด้วยคลื่นของวัตถุ
1930 รามัน  Chandrasekhara Ramanอินเดีย วิจัยการกระจายออกของแสงและค้นพบประสิทธิภาพ
     รามัน  (Raman effect)
1931 ไม่ได้มอบรางวัล   
1932 ไฮเซนเบอร์ก  W.Heisenbergเยอรมัน สร้างวิชากลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics)
     ขึ้น
     
ปี ผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
1933 ดีแร็ค P.a.M.Diracอังกฤษ ค้นคว้าทฤษฎีว่าด้วยควอนตัมของอิเล็กตรอนโดย
     พัฒนาวิชากลศาสตร์ควอนตัม
  ชเริดดิงเออร์  E.Schrodingerออสเตรีย สร้างวิชาวีจิกลศาสตร์ (wave mechnics) ขึ้น
1934 ไม่ได้มอบรางวัล   
1936 ชาดวิค  J.Chadwikอังกฤษ ค้นพบนิวตรอนในปี 1932
1936 เฮสส์ V.Hessออสเตรีย ค้นพบรังสีคอสมิค (cosmic rays)
  แอนเดอร์สัน  C.Andersonอเมริกัน ค้นพบปฏิฐานอิเล็กตรอน (positive electron) หรือ
     โปสิตรอน (positron)
1937 เดวิสสัน  C.Davisson ร่วมกับอเมริกัน ค้นพบภาวะดิฟแฟรคชั่นของรังสีอิเล็กตรอนในผลึก
  ธอมสัน  G.P.Thomsonอังกฤษ  
1938 เฟร์มิ  E.Fermiอิตาลี ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีใหม่โดยอาศัยการฉายนิวตรอน
1939 ลอร์เรนซ์  E.Lawrenceอเมริกัน ประดิษฐ์เครื่องไซโคลตรอน (cyclotron)
1943 สเทอร์น O.Sternอเมริกัน พัฒนาวิธีฉายลำแสงโมเลกุล (emission of
     molecular beams) และได้ค้นพบโมเมนต์โปรตอน
1944 ราบี  I.Rabiอเมริกัน วิจัยวิธีตรวจวัดกำทอนแม่เหล็กนิวเคลียส
     (nuclear magnetic resonance)
1945 เพาลี  W.Pauliอเมริกัน ค้นพบหลักแห่งการกีดกัน (pauli exclusion principle)
1946 บริดจ์แมน P.Bridgmanอเมริกัน วิจัยวิชาฟิสิกส์ว่าด้วยความดันสูง (high-pressure
     physics)
1947 แอ๊ปเพิลตัน  E.Appletonอังกฤษ ค้นพบ "ชั้นบรรยากาศแอ๊ปเพิลตัน" (Appletion layer)
     ชั้นอิออนคลื่นสั้นวิทยุในบรรยากาศสูง
1948 แบล็คเคทท์  P.Blackettอังกฤษ ค้นพบการแผ่รังสีคอสมิค
1949 ยุคะวะ  Hideki Yukawaญี่ปุ่น เสนอทฤษฎีว่าด้วยเมซอน (meson) ของพลังนิวเคลียร์
     โดยคาดการณ์ว่ามีตัวมิวออน (muon) อยู่ในอนุภาค
1950 เพาเอิล  C.Powellอังกฤษ วิจัยวิธีถ่ายภาพนิวเคลียร์ และได้ค้นพบตัวไพออน
     (pion)
1951 ค็อคครอฟ  J.Cockeroff ร่วมกับอังกฤษ วิเคราะห์การแยกตัวนิวเคลียร์ของธาติลิเธียม (lithium)
  วอลตัน  E.Waltonไอริช ด้วยตัวเร่ง (accelerator)  โปรตอน
1952 บล็อก  F.Bloch  ร่วมกับอเมริกัน ค้นพบกำทอนแม่เหล็กนิวเคลียร์ในของแข็ง
  เพอร์เซล  E.purcellอเมริกัน  
      
    
    
ปี ผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
1953 เซอร์นิก  F.Zernikeดัทช์ ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์วัฎภาคเปรียบต่าง
     (phase contrast microscope)
1954 บอร์น  M.Bornอังกฤษ อธิบายและวัยวิชาควอนตัมกลศาสตร์  (quantum
     mechanics )  และสถิติของฟังก์ชั่นคลื่น
  โบเทอ W.Botheเยอรมัน วิจัยการแผ่รังสีคอสมิคด้วยวิธีวงจรเป็นเอกฉันท์
     (coincidence circuit หรือ Geiger counter)
1955 แลมบ์  W.Lambอเมริกัน วิจัยโครงสร้างอันละเอียดปราณีต สเปกตรัมด้านธาตุ
     ไฮโดรเจน
  คุช  P.Kuschอเมริกัน ตรวจวัดความแม่นยำของโมเมนต์แม่เหล็กอิเล็กตรอน
1956 บาร์ดีน  J.Bardeen  ร่วมกับอเมริกัน วิจัยตัวนำและประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์
  ช็อคลีย์  W.Shockley   
  บราทเทน  W.Brattain   
1957 หยางเจิ้นหนิง  C.N.Yangจีนอเมริกัน ค้นพบว่าภาวะดุลยภาพไม่อาจรักษาไว้ได้ภายใต้
  หลี่เจิ้งเต้า T.P.Lee  ร่วมกันจีนอเมริกัน ผลกระทบที่เปราะบาง (parity would not be con-
     served in the weak interaction)
1958 เชเรคอฟ P.A.Cherendov  ร่วมกับโซเวียต ค้นพบและได้อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแผ่รังสี
  ฟรังค์  L.M.Frankโซเวียต เซเรนคอฟในวัตถุเมื่ออนุภาคของอะตอมประกอบด้วย
  ทาม  L.Y.Tammโซเวียต ไฟฟ้าที่มีความเร็วสูง
1959 เซเกร์ E.Segre ร่วมกับ อเมริกัน ค้นพบแอนตี้โปรตอน (antiproton) ในปี 1955
  แซมเบอร์เลน O.Chamberlainอเมริกัน  
1960 เกลเซอร์  D.Glaserอเมริกัน ประดิษฐ์บับเบิลแซมเบอร์ (bubble chamber)
1961 ฮอฟสตัดเตอร์  R.Hofstadterอเมริกัน วิจัยโครงสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียร์ด้วยการ
     กระเจิงของอิเล็กตรอนพลังสูง
  เมิสส์เบาเออร์  R.Mossbauerเยอรมัน ค้นพบประสิทธิภาพเมิสสส์เบาเออร์ (Mossbauer
     effect) ของการดูดรับกำทอนไร้แรงสะท้อนของการแผ่
     รังสี V ในนิวเคลียร์
1962 ลานดาน L.D.Landanโซเวียต ค้นคว้าภาวะควบแน่นและภาวะไหลยิ่งยวดและภาวะ
     นำยิ่งยวดของสสาร
1963 มาดามไมเออร์ M.G.Mayer ร่วมกับอเมริกัน ค้นคว้าและพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับรูปทรงของชั้นเปลือก
  เจนเสน  J.H.D.Jensenอเมริกัน นิวเคลียร์ปรมาณู
  วิกเนอร์  E.P.Wignerอเมริกัน วิจัยทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทที่มีต่อกันระหว่างโปรตรอน
     กับนิวตรอนโดยการควบคุมนิวเคลียร์
    
ปี ผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
1964 ทาวน์ซ C.H.Townes ร่วมกับอเมริกัน ประดิษฐ์เครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟโดยหลักทฤษฎี
  บาซอฟ  N.G.Basovโซเวียต การส่งคลื่นไมโครเวฟ พร้อมทั้งได้ประสพความสำเร็จ
  โปรฮรอฟ  A.M.Prokhrovโซเวียต ด้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม
1965 ชวินเกอร์  J.S.Schwinger ร่วมกับอเมริกัน วิจัยหลักทฤษฎีมูลฐานว่าด้วยพลศาสตร์ไฟฟ้า
  ไฟน์มัน  R.P.Feynmanอเมริกัน ควอนตัม (quantum electrodynamics)
  ชินิติโระโตะโมะนะกะ ญี่ปุ่น  
  Shinitiro Tomonaga   
1966 คาลเล  A.Kaslerฝรั่งเศส วิจัยวิธีเกี่ยวกับการดูดกลืนสเปกตรัมกำทอนคลื่นวิทยุ
     ของอะตอม
1967 เบธ  H.A.Betheอเมริกัน วิจัยบททฤษฎีว่าด้วยพลังงานดาวฤกษ์ (stellar
     energy)
1968 แอลวาเรซ L.W.Alvarezอเมริกัน วิจัยอนุภาคมูลฐานและค้นพบภาวะกำทอนของ
     อนุภาคดังกล่าว
1969 เกลล์-แมน M.Gell-Mannอเมริกัน เสนอทฤษฎีว่าด้วยแบบ  "ควาค" (quark)  ขึ้นเมื่อปี
     1964  และค้นพบการแยกประเภทอนุภาคมูลฐาน
     และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
1970 อัลเฟน H.Alfvenสวีเดน วิจัยอุทกพลศาสตร์ แม็กนิโต
     (magnetohydrodynamics)
  เนล  L.Neelฝรั่งเศส วิจัยมูลฐานและค้นพบอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
     (ferrimagnetism) และแอนตี้อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
     (antiferromagnetism)
1971 กาบอร์  D.Gaborอเมริกัน ค้นพบเทคนิคการถ่ายภาพขยายรวม (holography)
  บาร์ดีน  J.Bardeen ร่วมกับอเมริกัน เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพนำยิ่งยวด (supercon-
  คูเปอร์  L.N.Coperอเมริกัน ductivity)  (เรียกย่อๆ ว่า "BCS theory" โดยใช้อักษร
  ชรีฟเฟอร์ J.R.Schrieffer  ตัวต้นของชื่อทั้งสามท่าน)
1973 เอะกะซะติ  Ekasaki  ร่วมกับญี่ปุ่น ค้นพบประสิทธิภาพอุโมงค์ (tunnel effect) ในกึ่ง
  กาเอเวอร์  L.Giaeverอเมริกัน ตัวนำและเหนือตัวนำ (semiconductor & supercon-
  โจเซฟสัน  B.Josephsonอังกฤษ ductor)  สร้างทฤษฎีประสิทธิภาพโจเซฟสันเกี่ยวกับ
     กระแสไฟฟ้าเหนือตัวนำไหลผ่านวิชชุมัชฌิมของอุโมงค์
      
    
    
    
ปี ผู้ได้รางวัลสัญชาติผลงาน
1974 ไรล์  M.Ryle  ร่วมกับอังกฤษ สร้างผลงานวิจัยในด้านดาราศาสตร์ทางคลื่นวิทยุ
  เฮอวิช  A.Hewishอังกฤษ (radio astronomy)
1975 บอร์  A.Bohr  ร่วมกับเดนมาร์ก ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่รวมกลุ่ม
  ม็อตเตลสัน  B.R.Mottelsonเดนมาร์ก (collective motion) ของนิวเคลียร์กับการเคลื่อนที่ของ
  เรนวอเทอร์  L.J.Rainwaterอเมริกัน อนุภาค และได้พัฒนาทฤษฎีว่าด้วยโครงสร้าง
     อะตอมมิคนิวเคลียร์ด้วย
1976 ติงจ้าวจง  S.C.Ting  ร่วมกับจีนอเมริกัน ค้นพบอนุภาคใหม่ J/       ที่หนักกว่าโปรตรอน
  ริชเตอร์  B.Richterอเมริกัน สามเท่าเศษ
1977 แอนเดอร์สัน  P.Anderson  ร่วมกับอเมริกัน เสนอทฤษฎีฟิสิกส์สาขา "โครงสร้างและสมบัติของแข็ง"
  มอทท์  N.Mottอเมริกัน ในการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจในสมบัติของอิเล็กตรอน
  วเล็ค  J.H.van Vleckอเมริกัน ที่มีต่อของแข็งแม่เหล็กและของแข็งอสัณฐาน
1978 คาปิตซา P.L.Kapitzaโซเวียต วิจัยฟิสิกส์สาขาอุณหภูมิต่ำและอะตอมมิคนิวเคลียร์
  วิลสัน  R.W.Wilson  ร่วมกับอเมริกัน ค้นพบการแผ่รัศมีภูมิหลังของไมโครเวฟคอสมิค
  เพ็นเซียส  A.A.Penziasอเมริกัน  
1979 แกลเชว์  S.Glashow  ร่วมกับอเมริกัน สร้างทฤษฎีแห่งความเห็นเอกภาพของปฏิกิริยาอ่อน
  เวนเบอร์ก  S.Weinbergอเมริกัน ที่มีต่อกันในระหว่างอนุภาคมูลฐานกับปฏิกิริยาที่มี
  ซาลัม  A.Salamปากีสถาน ต่อกันของแม่เหล็กไฟฟ้า
1980 โครนิน  J.W.Cronin  ร่วมกับอเมริกัน สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน
  ฟิตซ์  V.L.Fitchอเมริกัน สร้างผลงานในด้านพัฒนาวิชา สเปคตรัมแสงเลเซอร์
1981 เบลิมเบอร์เก็น N.Bloemlerjen  ร่วมกับอเมริกัน วิจัยวิชาสเปกตรัมอะตอมมิค
  ซอว์โลว์ A.Schawhowอเมริกัน  
  ซิกบาห์น  K.M.Siegbahnสวีเดน  
1982 วิลสัน K.G.Wilsonอเมริกัน วิจัยวิธีการที่ล้ำลึกและชัดแจ้งในการแก้ปัญหาการ
     แปรเปลี่ยนจากโลหะถึงของเหลวและจากน้ำถึงไอน้ำ
     อันเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่หลวง
1983 จันทราสิขา S.Chandrasekhar ร่วมกับอเมริกัน สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับวิถีทางสู่ชราภาพของ
  ฟาวเลอร์  W.A.Fowlerอเมริกัน ดาวฤกษ์  อันได้แก่ การเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
     ของดาวฤกษ์,  การก่อตัวของธาตุประกอบใหม่
     ตลอดจนการสลายตัวลงในที่สุด
      
  
  
  
  
  
  
 


ทีมา : ฟิสิกส์ราชมงคล

นโยบาย วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ(พ.ศ.2545-2549)
รายละเอียด โหลดได้ที่นี่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ http--www.nstda.or.th