final ' 46 1. โจทย์ 3 ข้อแรก ที่อยู่ใน Sheet ที่ อ. สอน
 บท6 ออก 2. คำนวณวงจร (ค่อนข้างซับซ้อน) 3. วงจรเทวินิน (วงจรบริดจ์) จำได้แค่นี้..... สิ่งที่ อ. สอนขอให้จำให้ดี ออกตามที่ อ .สอนนั่นแหละ แล้วก็Sheet ที่ รุ่นพี่ให้มาก็ควรดู เพราะ ออกตามใน Sheet เยอะมาก (เราไม่ได้ดู เลยแย่เลย) mid term ก็ออกตาม ข้อความที่=26976 (อยู่ในเล่มเขียว) final อยู่ใน Sheet ที่ อ. สอน กับ ของรุ่นพี่