ตอนที่ 1 เขียนบรรยาย(15 คะแนน)
1)อธิบายกฎของคูลอมบ์ แล้วเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร
2)electric flux (displacement flux)และ electric flux density คืออะไร
3)นิยามของ Gauss's law
4)ความหมายของ current และ current density
5)convention current และ conduction current คืออะไร ต่างกันอย่างไร
6).........ผมจำไม่ได้แต่มันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ potential นี่แหละ........
ตอนที่ 2 แสดงวิธีทำ(55 คะแนน)
1) กำหนดเวกเตอร์ A=ax+by+cz B=dx+ey+fz C=gx+hy+iz
หา (A dot A)(B dot B) ,A dot (B cross C),(A cross B) cross C ,(A cross A) dot (B cross B)
2)หาค่าของสนามไฟฟ้าเนื่องจาก infinite line charge ที่มีประจุกระจายสม่ำเสมอ ความหนาแน่นประจุมีค่าเป็น แลมด้า คูลอมบ์ต่อเมตร
3)infinite sheet of charge 2 อัน วางตัวในระนาบ xy อยู่ที่ z=-1 และ z=1 จงหาค่าของสนามไฟฟ้าที่ จุด origin และ..................
4)หาความสัมพันธ์ระหว่าง D(electric flux density) กับ E 5)สายโคแอ็กเชียล ยาว L รัศมีตัวนำภายในเป็น r=a และรัศมีภายนอก r=b มีความหนาแน่นประจุเชิงผิวเป็น ซิกมา คูลอมบ์ต่อตารางเมตร จงใช้ Gauss's law หาค่าของสนามไฟฟ้าที่ a)rb