-------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้อสอบ thermo ของวันที่ 30 เดือน 7 พ.ศ. 2545 (ไม่เรียงข้อละนะ)ของ อ. ศิวาพร 1. โจทย์ในแบบฝึกหัดข้อ 2.2 2. "----------------------" 2.8 3. "----------------------" 3.5 4. "----------------------" 3.9 5. "----------------------" 3.4 6. "----------------------" 3.11 7. อธิบายกฎข้อที่ 1 ของ เทอร์ดมไดนามิกส์ที่ระบบปิดและระบบเปิด แค่นี้ก่อนล่ะกันจำไม่ได้