[b]1.1[/b]ยิงประจุลบขนาด q = 1.5*10ู^-13 c มวล m = 1.3*10ู^-10kg เคลื่อนที่ไปยังตัวนำคู่ขนานยาว L = 1.6cm มีสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นเป็น E = 1.4*10^6์์N/c จงหาระยะทาง y เมื่อประจุเคลื่นที่ออกจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน (6 คะแนน)
1.1เส้นลวดพลาดติกโค้งครึ่งวงกลมด้านบนมีประจุ +q ครึ่งวงกลมด้านล่างมีประจุ -q ประกอบกันป็นส้นโค้งวงกลมรัศมี R ในระนาบ xy เมื่อประจุ p ซึ่งอยู่ ป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม กำหนด E ทำมุม Q กับแกน x
[2.1กำหนดสนามไฟฟ้าภายนทรงกลม ซึ่งมีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอ รัศมี r เป็น E(r)=qr/4**r^3 ิเมื่อ q เป็นประจุสุทธิ และ r เป็นระยะใดๆ จากจุดศูนย์กลางวงกลม
2.1.1 ถ้า V=0 ที่จุดศูนยกลางของวงกลม จงหาความต่างศักย์V(r) ใดๆภายในทรงกลม
2.1.2หาความต่างศักย์ระหว่างจุดศูนย์กลางวงกลม กับบริวณผิวของทรงกลม
2.1.3ถ้าq ป็นประจุบวกศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดจะมีค่าสูงกว่ากัน ระหว่างจุดศูนย์กลาง และ บริวณผิวทรงกลม
2.2จุดประจุ 2 อัน อยู่ห่างกันป็นระยะ d =2.0 cm ต่างก็มีประจุ q = 2*10^-6 C ดังรูป จะมาขียนให้ ภายหลังนะจ๊ะ 2.2.1ถ้าV(อินฟินิส) = 0 จงหาศักย์ไฟ้าที่ จุด C
2.2.2หางานในการนำ ประจุ q จากตำแหน่งอนันต์มายังจุด c
2.2.3หาพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดทั้ง 3 [hr]
รอเฉลยกันนะค่ะ กำลังดำเนินการ ...

ข้อ1 พิสูจน์สมการกฎของ stoke ข้อ2 หาสมการแมกเวลล์เฉพาะ สมการ differential โดยใช้กฎของ เกาส์ แอมแปร์ ฟาราเดย์ 2ข้อนี้ออกทุกปีนะ และออกแบบฝึกท้ายบทที่1และ2 ดังนี้ ข้อ 1.2 ข้อ 1.5(ข) ข้อ 2.9 ข้อ2.10 unseen 1ข้อ ก.ให้หาอินทิเกรตทั่วถึงของ F.dl ข.ให้หาอินทิเกรตของ (เกรเดียนครอสF) .dA ของลูกบาศก์ 1หน่วย ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (1,1,1) ข้อสอบเป็นภาษาต่างประเทศนะครับ


เก็บตกข้อสอบกลางภาคปลาย modern physics ปี 2544 1.จงบอกลักษณะเฉพาะของฟังก์ชันคลื่นทางคณิตศาสตร์ของฟิสิกส์ มา 3 ข้อ 2.จงบอกตัวดำเนินการของปริมาณต่อไปนี้ใน 1 มิติ - ตำแหน่ง - โมเมนตัม - แฮมิลโตเนียน - พลังงานจลน์ 3.จงบอกความหมายของ Degeneracy 4.ใช้ V= 0 เมื่อ -L= L 4.1 จงบอกลักษณะของหลุมศักย์ 4.2 เขียนภาพ 5.- จงพิสูจน์โมเมนต์แม่เหล็ก เมื่อ u=(?/2*pi)sqr(kr/m) ;k=(1/4*pi*epsilon0) - จงคำนวณโมเมนต์ของแม่เหล็กที่เป็นไปได้ของ n=3 7. ให้ psi(x)=Asin(pi*x/L) - หา A -

- -


1)จงหาจุด CM. ของครึ่งทรงกลมตัน(Hermisphere) กับครึ่งทรงกลมกลวงรัศมี a ความหนาแน่น p 2)หา I ของทรงสี่เหลี่ยมกว้าง a ยาว b สูง c ผ่านจุด CM และจุดมุม (เฉลย M/12 * (a^2+b^2) และ M/4(a^2+b^2) 3)ล้อรถจักรยานรัศมี r เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง จงหาความเร่งของจุกสูบลมที่ติดอยู่ที่ปลายล้อจักรยาน ขณะที่จุกสูบลมอยู่สูงจากพื้นมากที่สุดเทียบกับระบบที่หยุดนิ่ง และหาความเร่งถ้าล้อรถจักรยานเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R 5)ยิงโปรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้น 500 m/s ไปทางทิศใต้ทำมุม 30ํ องศากับแนวราบ ที่ละติจูด 60 องศาเหนือ จงหาจุดตกกระทบ ให้ w=7.29+exp-05 -วิธีทำ อาจารย์จะสอนทำในห้อง ถ้าจะดู มาดูได้ที่ห้องหน่วยฯชั้น 4 6)หาคาบเวลาของ Faucault Pendulum โดยแกว่งที่ ขั้วโลกเหนือ 45 องศาเหนือ และ 5 องศาเหนือ 7.2) หาความเร็วของมวลทั้งสองใน dubble Atwoods machine 4.3)ปล่อยมวลที่ขั้วโลกเหนือจากระยะสูง .... เมตร มวลจะเบี่ยงเบนหรือไม่ ถ้าเบี่ยงเบนจะเบี่ยงเบนไปทางทิศใดและมีระยะเบี่ยงเบนเท่าไร ตอบ - ไม่เบี่ยงเบน [b][color=blue]ปี45[/color][/b] 1. ตัวอย่าง7.3 หาจุดCMของแผ่นครึ่งวงกลม ใช้แกน xyz หน้า230 7คะแนน 2. หัวข้อ7.5.5หาโมเมนความเศร้าของทรงกลมตัน ใช้แกน พิกัดทรงกลม หน้า246 8คะแนน 3. แบบฝึกหัดข้อ 7.12 เพนดูลัมเชิงฟิสิกส์ 15คะแนน 4. หัวข้อ 11.4 ลูกโลกทองคำ หน้า416- 423 หาค่าต่างๆทั้งหมด 30คะแนน 5. ตัวอย่าง11.3 โปรเจกไตล์ หน้า423 7คะแนน 6. สมการลาการ์น ตัวอย่าง12.3 รอก2ตัว มวล3อัน หน้า452 7คะแนน 7. ตัวอย่าง12.5 พื้นเอียงลื่น หน้า457 8คะแนน 8. กระทู้ข้างบน ข้อความที่26678 ออกปี45ทั้งหมด [color=blue][b] ข้อสอบปลายภาค ปี45[/b][/color] มี 8 ข้อ 120คะแนน 1. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 ข้อ1 ที่บอกว่า จากรูป มวล m1 และ m2 ผูกติดที่แต่ละปลายของเส้นเชือกยาว l ที่ลอดผ่ารูของโต๊ะ โดยที่ m1 ยังคงอยู่บนพื้นโตะ และ m2 เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (10คะแนน) ก. หาลากรานเจียร์ L ของระบบ ข. สมาการการเคลื่อนที่ของลากรานจ์ 2. ก.จงหาแรงที่กระทำต่อวัตถุขณะหลุดออกจากผิวทรงกลม (10คะแนน) ข.วัตถุถูกปล่อยจากตำแหน่ง P ให้เคบื่อนที่ไปบนผิวโค้งรัศมี a จงหามุมขณะที่วัตถุหลุดจากผิวทรงกลมนี้ 3. ใน sheet บทที่12 หน้า 463 รูปที่12.2 ทำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าถามอะไรไม่ได้อ่านไป (10คะแนน) 4. ให้ f = -k/r^2 หา H และสมการแฮมิลตัน และพิสูจน์ว่า E=H หรือไม่ (10คะแนน) 5. ในsheet บทที่ 12 หน้า 479 รูปที่12.11 ให้หาโดยใช้สมการแฮมิลโตเนียน แล้วอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วย (10คะแนน) 6. หา I หา I' หา L และ T ที่ omega หมุนรอบแกน X แล้วก็หมุนรอบแกนอะไรจำไม่ได้ ไปทำมาหลายแบบก็แล้วกัน (25คะแนน) 7. หา I ของลูกบาศก์ และ I' หา L ละ T ที่หมุนรอบแกน X1 และ หมุนรอบแกนของเส้นทแยงมุมที่ผ่านจุด cm. (25คะแนน) 8. ก. ให้eulur's geometrical eq.มา แล้วให้ solve จนได้รูป eulur 's eq. (8คะแนน) ข.1 จงพิสูจน์ว่า ความถี่เชิงมุมเท่ากับ (I3-I12)*omega3/I12 (12คะแนน) ข. 2 จงพิสูจน์ว่าแกน X3 ของระบบที่เคลื่อนที่ส่ายรอบแกน X3' ของระบบที่อยู่นิ่ง เมื่อความถี่เชิงมุม phi dot = I3omega3/I cos seta หมายเหตุ เพี้ยง! ขอให้ได้คะแนนเยอะๆเถอะ [b][color=red] ปี46 กลางภาค[/color][/b] 1. หาค่าเบี่ยงเบนเนื่องจากแรงโคริออลิส วัตถุเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก แกน+x ในแนวราบ บนพื้นซึ่งไม่มี แรงเสียดทาน ด้วยความเร็ว v 2.ข้อลูกโลกปีนี้อาจารย์ให้หาเฉพาะ มุมเอฟซาลอน คือมุมที่เกิดจากเวกเตอร์แรงโน้มถ่วงmgกับmge อยู่ตรงข้ามกับมุมแลมด้า 3.พิสูจน์เกี่ยวกับการเลื่อนที่แบบหมุนอาจารย์ให้รูปมาและโจทย์ รวมแล้ว3 ข้อย่อย แต่จำไม่ได้แล้ว 4.หาระยะที่เบี่ยงเบนเมื่อปล่อยวัตถุที่เส้นศูนย์สูตร ที่ความสูงz 5.โจทย์เกี่ยวกับแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งผกผันกับR แต่จำข้อสอบไม่ได้แล้ว ข้อสอบแนวเดิมอีกประมาณ70%


final ' 46 1. โจทย์ 3 ข้อแรก ที่อยู่ใน Sheet ที่ อ. สอน
 บท6 ออก 2. คำนวณวงจร (ค่อนข้างซับซ้อน) 3. วงจรเทวินิน (วงจรบริดจ์) จำได้แค่นี้..... สิ่งที่ อ. สอนขอให้จำให้ดี ออกตามที่ อ .สอนนั่นแหละ แล้วก็Sheet ที่ รุ่นพี่ให้มาก็ควรดู เพราะ ออกตามใน Sheet เยอะมาก (เราไม่ได้ดู เลยแย่เลย) mid term ก็ออกตาม ข้อความที่=26976 (อยู่ในเล่มเขียว) final อยู่ใน Sheet ที่ อ. สอน กับ ของรุ่นพี่