คลื่นกล ตัวกลางยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด


คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น

7.1  ความยืดหยุ่น

7.2  คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น

7.3  สมการของคลื่นเคลื่อนที่

7.4  อัตราเร็วของคลื่นยืดหยุ่น

7.5  คลื่นสถิต (ตอน 1)

คลื่นสถิต  (ตอน 2)

7.6  โมดูเลชัน และบีตส์


ที่มา : จุฬาออนไลน์