พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง


5.1  วัตถุแข็งเกร็ง

5.2  โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง

5.3  แกนมุขยสำคัญ

5.4  วิธีคำนวณโมเมนต์ของความเฉื่อย

5.5  รัศมีจิเรชัน

5.6  สมการของการเคลื่อนที่สำหรับการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

5.7  พลังงานจลน์ของการหมุน


ที่มา : จุฬาออนไลน์