การเคลื่อนที่ ของ กลุ่มอนุภาค


4.1  บทนำ

4.2  แรงภายนอกและแรงภายใน  (1)

4.3  จุดศูนย์กลางมวล

4.3.1  position

4.3.2  Velocity  &  Linear Momemtum (1)

4.4  การเคลื่อนที่ของ Center of mass

4.5  โมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาค

4.6  โมเมนตัมเชิงมุมภายในและวงโคจร

4.7  พลังงานจลน์และพลังงานภายในระบบอนุภาค


ที่มา : จุฬาออนไลน์