การศึกษาการเปลี่ยนสีของเพชรอาบรังสีนิวตรอนด้วยการเผา Color Changing Study in Neutron Irradiated Diamond by Heating [url=http://www.oaep.go.th/physics/annual/annual47/stt30somchai.pdf]pdf[/url][hr] การศึกษาลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติภายในของวัสดุผสมระหว่างโพลิเอทิลีน แนฟทาเลต และ โพลิไตรเมทิลีน เทเรฟทาเลต โดยใช้เทคนิคสมอลแองเกิลนิวตรอนสแคทเทอร์ริง Study on Structure-Morphology-Properties Inter-Relationships of Polyethylene napthalate (PEN) and Polytrimethylene terephthalate (PTT) Blends by using SANS Technique [url=http://www.oaep.go.th/physics/annual/annual47/stt30pete.pdf]pdf[/url]